کد خبر 97905

طبق اطلاعات منتشر شده از شصفها، شپنا سهاندار عمده جدید شصفها شدو

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، طبق اعلام شرکت پتروشیمی اصفهان، تعداد 69218861 سهم شرکت پتروشیمی اصفهان که در مالکیت شرکت صنایع خودروسازی ماهور اسپادانا(سهامدار عمده) و در وثیقه بانک توسعه صادرات بود, در مورخ 1399/08/14 از طرف آن بانک و با حکم قضایی به فروش رسید و توسط شرکت پالایش نفت اصفهان خریداری شد.

 • تعداد
69,218,861 سهم  
 • درصد
23.07 درصد  
 • مبلغ
7,275,664 میلیون ریال  
 • واگذار کننده
   
 
 • عنوان
شرکت صنایع خودروسازی ماهور اسپادانا  
 • درصد مالکیت قبلی از سهام ناشر
33.65 درصد  
 • درصد مالکیت جاری از سهام ناشر
10.58 درصد  
 • خریدار
   
 
 • عنوان
شرکت پالایش نفت اصفهان  
 • درصد مالکیت قبلی از سهام ناشر
0 درصد  
 • درصد مالکیت جاری از سهام ناشر
23.07 درصد  
 • شرح موضوع
تعداد 69218861 سهم شرکت پتروشیمی اصفهان که در مالکیت شرکت صنایع خودروسازی ماهور اسپادانا(سهامدار عمده) و در وثیقه بانک توسعه صادرات بود, در مورخ 1399/08/14 از طرف آن بانک و با حکم قضایی به فروش رسید و توسط شرکت پالایش نفت اصفهان خریداری گردید  

 

 

ارسال نظر

تازه ها