کد خبر 97871

فروشگاه های زنجیره ای رفاه طبق نامه سازمان بورس مبنی بر شفاف سازی درباره تاثیر کرونا بر روو فعالیت های این فروشگاه به زودی شفاف ساز خواهد کرد.

بازگشت به نامه واصله از شرکت بورس اوراق بهادار تهران مبنی بر لزوم رعایت ماده 2 مکرر 3 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان (پیوست 1) به استحضار می رساند عطف به نامه شماره 680736 مورخ 22/07/1399 آن اداره محترم مبنی بر ضرورت افشای آثار ناشی از شیوع ویروس کرونا بر فعالیت شرکت به استحضار می رساند، شرکت با عنایت به دستورالعمل های صادره توسط وزارت بهداشت و ستاد ملی مبارزه با کرونا در جهت پیشگیری، کنترل و حفظ سلامت کارکنان با ارائه لوازم بهداشتی، محلول های ضدعفونی کننده، انجام عملیات سم پاشی، تب سنجی تمام پرسنل و مراجعین هنگام ورود به شرکت و سایر اقدامات مرتبط، کلیه پروتکل های بهداشتی را به طور کامل رعایت نموده است. با توجه به موارد اعلام شده، این بیماری آثار مالی چشمگیری نداشته لکن در حال حاضر آثار دقیق ریالی آتی آن قابل برآورد نمی باشد.

بدیهی است در صورت وقوع هرگونه رویداد با اهمیت، مراتب مطابق مفاد ماده 13 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان افشا می شود.

 

ارسال نظر

تازه ها