کد خبر 97850

صورت مالی شش ماهه منتهی به پایان شهریور نشان از افزایش 86 درصدی در سود خالص "شفارس" دارد.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، صنایع شیمیایی فارس در دوره شش ماهه منتهی به پایان شهریور، با درآمد عملیاتی 119.9 میلیارد تومانی و بهای تمام شده 92.6 میلیارد تومانی افزایش 23 درصدی در هر دو آیتم داشته و به سود ناخالص 27.3 میلیارد تومانی که 23 درصد بیشتر از مدت مشابه سال گذشته می‌باشد، رسیده است.

افزایش 215 درصدی در درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری، سود ناخالص 11.7 میلیارد تومانی برای شفارس رقم زده که 85 درصد بیشتر از دوره شش ماهه اول 98 است.

بدین ترتیب سود خالص به ازای هر سهم در پایان نیمه اول سال جاری معادل 18.6 تومان بوده و 86 درصد بیشتر از مدت مشابه سال گذشته است.

 

ارسال نظر

تازه ها