کد خبر 97783

زماهان از موافقت حسابرس سازمان بورس با افزایش سرمایه این شرک از محل تجذیذ ارزیابی خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، با عنایت به ماده 3 دستورالعمل مراحل زمانی افزایش سرمایه شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار (مصوب 1395/07/17 هیئت مدیرة سازمان بورس و اوراق بهادار) بهپیوست اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی (مؤسسه حسابرسی موسسه حسابرسی مفید راهبر ) نسبت به گزارش توجیهی افزایش سرمایة مورخ 1399/07/23 هیئت مدیرة شرکت مبنی بر لزوم افزایش سرمایه از مبلغ 400,000,000,000 ریال به مبلغ 1,403,282,232,616 ریال از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها به منظور تجدید ارزیابی دارائیها(صرفا زمین) ارائه می گردد.

 

ارسال نظر

تازه ها