کد خبر 97718

شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان طی عملکرد 1 ماهه منتهی به پایان مهرماه معادل 687,539میلیون ریال از محل واگذاری سهام درآمد محقق نموده که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 18,726% افزایش داشته است.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد؛ شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان طی عملکرد 1 ماهه منتهی به پایان مهرماه معادل 687,539 میلیون ریال از محل واگذاری سهام درآمد محقق نموده  که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 18,726% افزایش داشته است.

«پترول» با سرمایه ثبت شده 20,000,000 میلیون ریال طی عملکرد 5 ماهه سال مالی منتهی به 1400/02/31 مبلغ 140،737 میلیون ریال از محل سود سهام محقق شده مجامع سود محقق کرده است.

شرکت در انتهای مهر ماه چندین شرکت با بهای تمام شده 14,732,236 میلیون ریال در پرتفوی بورسی خود داشته که با رشد (925%) به مبلغ 151,037,471 میلیون ریال رسیده است. 

 

ارسال نظر

تازه ها