کد خبر 97715

بانک دی در اطلاعیه ای دلیل تاخیر در افزایش سرمایه را اعلام کرد.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد؛ بانک دی در اطلاعیه ای دلیل تاخیر در افزایش سرمایه را شفاف سازی کرد. اطلاعیه منتشر شده بانک دی به شرح زیر است:

به استناد ماده 2 مکرر 3 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان به اطلاع می‌رساند پیرو شایعه منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر تعلل در افزایش سرمایه بانک دی به استحضار می رساند به اطلاع سههامداران گرانقدر می رساند؛ پیرو اعطای فرصت سازمان بورس و اوراق بهادار به این بانک برای اجرای برنامه های ارائه شده جهت خروج از شمول ماده 141 قانون تجارت، هم اکنون بررسی و اظهارنظر گزارش توجیهی افزایش سرمایه بر مبنای صورتهای مالی پایان سال 1398 از جانب حسابرسان و بازرسان قانونی در مرحله پایانی به سر می برد. بدین سبب در روزهای آتی و به محض وصول گزارش حسابرس، مراتب از طریق سامانه کدال اطلاع رسانی و با قید فوریت و جدیت نسبت به اخذ مجوز از سازمان بورس و بانک مرکزی اقدام خواهد شد.

بدیهی است در صورت وقوع هرگونه رویداد با اهمیت، مراتب مطابق مفاد ماده 13 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان افشا می شود.

 

ارسال نظر

تازه ها