کد خبر 97712

شرکت ایران خودرو طی عملکرد 1 ماهه منتهی به پایان مهرماه معادل 37,289,261 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 165% افزایش داشته است.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد؛ شرکت ایران خودرو طی عملکرد 1 ماهه منتهی به پایان مهرماه معادل 37,289,261 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 165% افزایش داشته است.

«خودرو» با سرمایه ثبت شده 301,656,068 میلیون ریال طی عملکرد 7 ماهه سال مالی منتهی به 1399/12/30 مبلغ 168,664,692 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 93% رشد داشته است.

ارسال نظر

تازه ها