کد خبر 97710

شرکت فرابورس ایران طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1399/07/30 معادل 383,251 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 135% افزایش داشته است.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد؛  شرکت فرابورس ایران طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1399/07/30 معادل 383,251 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 135% افزایش داشته است.

«فرابورس» با سرمایه ثبت شده 1,400,000 میلیون ریال طی عملکرد 7 ماهه سال مالی منتهی به 1399/12/30 مبلغ 3,863,961 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 345% رشد داشته است.

 

ارسال نظر

تازه ها