کد خبر 97705

کیور در صورت عملکرد ماهانه مهر خود از درآمد 791 میلیارد تومانی خود خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، کویر در صورت عملکرد مهر ماه خود از درآمد 791 میلیارد تومانی خود خبر داد که نسبت به شهریور ماه 107 میلیارد تومان افزایش درامد داشته است. کویر در تیر 500 میلیارد تومان  فروش داشته و مرداد 428 میلیارد تومان و در شهریور با رشدی بهتر 684 میلیارد تومان فروش داشته است 

در مجموع 7 ماهه  3697 میلیارد تومان فروش داشت که در مدت مشابه  سال قبل این عدد  2336 میلیارد تومان بوده است.

 

ارسال نظر

تازه ها