کد خبر 97658

شرکت توکا رنگ فولاد سپاهان طی عملکرد 1 ماهه منتهی به پایان مهرماه معادل 90,201 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 11% افزایش داشته است.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد؛ شرکت توکا رنگ فولاد سپاهان طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1399/07/30 معادل 90,201 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 11% افزایش داشته است.

«شتوکا» با سرمایه ثبت شده 150,000 میلیون ریال طی عملکرد 7 ماهه سال مالی منتهی به 1399/12/30 مبلغ 474,953 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 1% رشد داشته است.

 

ارسال نظر

تازه ها