کد خبر 97654

شرکت تاید واتر خاورمیانه ر یک ماه مهر توانسته است 36 میلیارد تومان درآمدزایی داشته باشد.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، شرکت تاید واتر خاورمیانه در صورت وضعیت مهرماه خود از درآمد 36 میلیارد تومانی خبر داد که 30 میلیارد تومان آن از محل سرمایه گذاری در هرمزگان بدست آمده است.

حتاید در 7 ماه گذشته 260 میلیارد تومان درآمد داشته است که نسبت به سال گذشته 12 درصد از درآمد خود را از دتست داده است.

ارسال نظر

تازه ها