کد خبر 97650

شرکت پلی اکریل ایران طی عملکرد 1 ماهه منتهی به پایان مهرماه معادل 1,004,230 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 140% افزایش داشته است.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد؛  شرکت پلی اکریل ایران طی عملکرد 1 ماهه منتهی به پایان مهرماه معادل 1,004,230 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 140% افزایش داشته است.

«شپلی» با سرمایه ثبت شده 3,570,979 میلیون ریال طی عملکرد 10 ماهه سال مالی منتهی به 1399/09/30 مبلغ 7,374,323 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 63% رشد داشته است.

 

ارسال نظر

تازه ها