کد خبر 97601

شرکت نفت سپاهان طی عملکرد 1 ماهه منتهی به پایان مهرماه معادل 7,320,115 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 139% افزایش داشته است.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد؛  شرکت نفت سپاهان طی عملکرد 1 ماهه منتهی به پایان مهرماه معادل 7,320,115 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 139% افزایش داشته است.

«شسپا» با سرمایه ثبت شده 6,000,000 میلیون ریال طی عملکرد 7 ماهه سال مالی منتهی به 1399/12/30 مبلغ 31,720,697 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 14% رشد داشته است.

 

ارسال نظر

تازه ها