کد خبر 97595

شرکت پتروشیمی نوری طی عملکرد 1 ماهه منتهی به انتهای مهرماه معادل 35,871,285 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 145% افزایش داشته است.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد؛  شرکت پتروشیمی نوری طی عملکرد 1 ماهه منتهی به انتهای مهرماه معادل 35,871,285 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 145% افزایش داشته است.

«نوری» با سرمایه ثبت شده 3,000,000 میلیون ریال طی عملکرد 7 ماهه سال مالی منتهی به 1399/12/30 مبلغ 177,294,576 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 60% رشد داشته است.

 

ارسال نظر

تازه ها