کد خبر 97586

شرکت نفت ایرانول طی عملکرد 1 ماهه منتهی به پایان مهر معادل 4,594,971 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 103% افزایش داشته است.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد؛  شرکت نفت ایرانول طی عملکرد 1 ماهه منتهی به پایان مهر معادل 4,594,971 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 103% افزایش داشته است.

«شرانل» با سرمایه ثبت شده 2,000,000 میلیون ریال طی عملکرد 7 ماهه سال مالی منتهی به 1399/12/30 مبلغ 21,904,074 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 35% رشد داشته است.

ارسال نظر

تازه ها