کد خبر 97532

شرکت فجر انرژی خلیج فارس (پتروشیمی فجر) طی عملکرد 1 ماهه منتهی به پایان مهرماه معادل 1,791,263 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 34% افزایش داشته است.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد؛ شرکت فجر انرژی خلیج فارس (پتروشیمی فجر) طی عملکرد 1 ماهه منتهی به پایان مهرماه معادل 1,791,263 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 34% افزایش داشته است.

«بفجر» با سرمایه ثبت شده 6,500,000 میلیون ریال طی عملکرد 7 ماهه سال مالی منتهی به 1399/12/30 مبلغ 15,584,666 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 37% رشد داشته است.

 

ارسال نظر

تازه ها