کد خبر 97530

شرکت پاکدیس طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1399/07/30 معادل 394,949 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 120% افزایش داشته است.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد؛  شرکت پاکدیس طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1399/07/30 معادل 394,949 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 120% افزایش داشته است.

«غدیس» با سرمایه ثبت شده 280,000 میلیون ریال طی عملکرد 7 ماهه سال مالی منتهی به 1399/12/30 مبلغ 3,370,993 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 74% رشد داشته است.

 

ارسال نظر

تازه ها