کد خبر 97518

شرکت مخابرات ایران در دوره 6 ماهه منتهی به 1399/06/31 به ازای هر سهم 27 ریال زیان شناسایی کرده است. این درحالیست که شرکت در مدت مشابه سال قبل به ازای هر سهم 40 ریال سود شناسایی کرده بود.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد؛  شرکت مخابرات ایران در دوره 6 ماهه منتهی به 1399/06/31 به ازای هر سهم 27 ریال زیان شناسایی کرده است.  این درحالیست که شرکت در مدت مشابه سال قبل به ازای هر سهم 40 ریال سود شناسایی کرده بود.

«اخابر» با سرمایه ثبت شده 60,000,000 میلیون ریال طی عملکرد 6 ماهه منتهی به 1399/12/30 مبلغ 1,610,000 میلیون ریال زیان شناسایی کرده است.

 

ارسال نظر

تازه ها