کد خبر 97517

شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو طی عملکرد 7 ماهه سال مالی منتهی به 1399/12/30 از محل سود سهام محقق شده 3,776,301 میلیون ریال درآمد داشته که نسب به مدت مشابه سال قبل 19091% افزایش داشته است.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد؛شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1399/07/30 از محل واگذاری سهام 2 میلیون ریال درآمد داشته  که نسبت به عملکرد 1 ماهه مشابه سال قبل 100% کاهش داشته است

خگستر با سرمایه ثبت شده 39,605,137 میلیون ریال طی عملکرد 7 ماهه سال مالی منتهی به 1399/12/30 از محل سود سهام محقق شده 3,776,301 میلیون ریال درآمد داشته که نسب به مدت مشابه سال قبل 19091% افزایش داشته است.

 

 

ارسال نظر

تازه ها