کد خبر 97516

شرکت تامین سرمایه بانک ملت طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1399/07/30 معادل 551,079 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 119% افزایش داشته است.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد؛ شرکت تامین سرمایه بانک ملت طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1399/07/30 معادل 551,079 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 119% افزایش داشته است.

«تملت» با سرمایه ثبت شده 7,000,000 میلیون ریال طی عملکرد 7 ماهه سال مالی منتهی به 1399/12/30 مبلغ 3,388,431 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 45% رشد داشته است.

 

ارسال نظر

تازه ها