کد خبر 97493

شرکت حمل و نقل بین المللی فارس با سرمایه ثبت شده 2,523,904 میلیون ریال طی عملکرد 7 ماهه سال مالی منتهی به 1399/12/30 مبلغ 3,236,277 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 247% رشد داشته است.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد؛ شرکت حمل ونقل بین المللی خلیج فارس طی عملکرد 1 ماهه منتهی به مهرماه معادل 336,081 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 128% افزایش داشته است.

«حفارس» با سرمایه ثبت شده 2,523,904 میلیون ریال طی عملکرد 7 ماهه سال مالی منتهی به 1399/12/30 مبلغ 3,236,277 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 247% رشد داشته است.

 

ارسال نظر

تازه ها