کد خبر 97460

شرکت صنعتی کیمیدارو طی عملکرد 1 ماهه منتهی به پایان مهر معادل 255,222 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 69% افزایش داشته است.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد؛  شرکت صنعتی کیمیدارو طی عملکرد 1 ماهه منتهی به پایان مهر معادل 255,222 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 69% افزایش داشته است.

«دکیمی» با سرمایه ثبت شده 576,000 میلیون ریال طی عملکرد 6 ماهه سال مالی منتهی به 1399/12/30 مبلغ 975,376 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 25% رشد داشته است.

ارسال نظر

تازه ها