کد خبر 97446

شرکت مجتمع فولاد خراسان طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1399/07/30 معادل 9,890,369 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 113% افزایش داشته است.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد؛ شرکت مجتمع فولاد خراسان طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1399/07/30 معادل 9,890,369 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 113% افزایش داشته است.

«فخاس» با سرمایه ثبت شده 9,000,000 میلیون ریال طی عملکرد 7 ماهه سال مالی منتهی به 1399/12/30 مبلغ 37,554,468 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 42% رشد داشته است.

 

ارسال نظر

تازه ها