کد خبر 97445

شرکت ملی صنایع مس ایران طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1399/07/30 معادل 32,883,015 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 91% افزایش داشته است.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد؛  شرکت ملی صنایع مس ایران طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1399/07/30 معادل 32,883,015 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 91% افزایش داشته است.

«فملی» با سرمایه ثبت شده 101,400,000 میلیون ریال طی عملکرد 7 ماهه سال مالی منتهی به 1399/12/30 مبلغ 194,845,757 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 66% رشد داشته است.

ارسال نظر

تازه ها