کد خبر 97420

تاصیکو از محل واگذاری سهام در مهرماه تواسنته است 2.3 میلیارد تومان سود شناسایی کند

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، شرکت سرمایه گذاری صدر تامین با نماد تاصیکو در صورت عملکرد ماهانه خود 2.5 میلیارد تومان درآمد حاصل از واگذاری سهام کسب کرده که 2.3 میلیارد تومان آن را سود شناسایی کرده است. کل این سود از محل واگذاری سهام فراورده های نسوز ایران از درآمد 2.4 میلیارد تومانی بوده است.

ارسال نظر

تازه ها