کد خبر 97410

شرکت سایپا در نیمه اول سال مبلغ ۲۱ هزار و ۷۲۱ میلیارد و ۱۳ میلیون ریال زیان خالص محقق کرد و بر این اساس مبلغ ۱۱۱ ریال زیان به ازای هر سهم خود شناسایی کرد که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته کاهش ۱۲۹ درصدی در شناسایی زیان داشته است.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد؛ شرکت سایپا با سرمایه ۱۹۵ هزار و ۵۱۰ میلیارد و ۵۵۰ میلیون ریال، صورت های مالی ۶ ماهه نخست دوره مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹ را به صورت حسابرسی نشده منتشر کرد.

 شرکت سایپا در دوره یاد شده، مبلغ ۲۱ هزار و ۷۲۱ میلیارد و ۱۳ میلیون ریال زیان خالص محقق کرد و بر این اساس مبلغ ۱۱۱ ریال زیان به ازای هر سهم خود شناسایی کرد که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته کاهش ۱۲۹ درصدی در شناسایی زیان داشته است.

"خساپا" در دوره ۶ ماهه نخست سال مالی منتهی به اسفند ۱۳۹۸، به صورت حسابرسی شده، مبلغ ۲۶ هزار و ۹۰۴ میلیارد و ۶۵ میلیون ریال زیان خالص محقق کرد و بدین ترتیب مبلغ ۱۵۳ ریال زیان به ازای هر سهم خود شناسایی کرده بود.

منبع: سنا 

 

ارسال نظر

تازه ها