کد خبر 97408

بانک اقتصاد نوین در شش ماه اول سال، مبلغ ۱۲ هزار و ۷۲۵ میلیارد و ۸۲۳ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ ۴۱۸ ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داد.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد؛ بانک اقتصاد نوین با سرمایه ۳۰ هزار و ۴۲۵ میلیارد و ۷۳۴ میلیون ریال، صورت‌های مالی ۶ ماهه نخست دوره مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹ را به صورت حسابرسی نشده منتشر کرد.

بانک اقتصاد نوین در دوره یاد شده، مبلغ ۱۲ هزار و ۷۲۵ میلیارد و ۸۲۳ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ ۴۱۸ ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داد.

این شرکت بورسی سود انباشته پایان سال را مبلغ ۴ هزار و ۵۲۹ میلیارد و ۵۱۰ میلیون ریال محاسبه کرده است.

یادآوری می‌شود "ونوین" در دوره ۶ ماهه نخست سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸ (حسابرسی شده)، زیان هر سهم را مبلغ ۳۶۷ ریال و زیان خالص را ۱۱ هزار و ۱۷۴ میلیارد و ۵۹۶ میلیون ریال قید کرده است.

منبع: سنا 

ارسال نظر

تازه ها