کد خبر 97397

براساس توافقات صورت گرفته، قیمت گذاری خودروها از سوی هیات مدیره خودروسازان به نحوی خواهد بود تا در مجموع، دو شرکت ایران خودرو و سایپا طی نیمه دوم امسال از زیان خارج شوند.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد؛ براساس توافقات صورت گرفته، قیمت گذاری خودروها از سوی هیات مدیره خودروسازان به نحوی خواهد بود تا در مجموع، دو شرکت ایران خودرو و سایپا طی نیمه دوم امسال از زیان خارج شوند.

 قرار است در چهارشنبه هفته جاری، 7 آبان ماه موضوع واگذاری اختیار قیمت به هیات مدیره خودروسازان برای دستیابی به اهداف مورد اشاره، جمع بندی و اجرایی شود.

منبع: سنا 

ارسال نظر

تازه ها