کد خبر 97394

شرکت کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت طی عملکرد 1 ماهه منتهی به مهرماه معادل 84,377 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 50% افزایش داشته است.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد؛  شرکت کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1399/07/30 معادل 84,377 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 50% افزایش داشته است.

«زکشت» با سرمایه ثبت شده 300,000 میلیون ریال طی عملکرد 7 ماهه سال مالی منتهی به 1399/12/30 مبلغ 539,803 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 39% رشد داشته است.

 

ارسال نظر

تازه ها