کد خبر 97368

شرکت آلومینیوم ایران طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1399/07/30 معادل 5,768,587 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 54% افزایش داشته است.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد؛  شرکت آلومینیوم ایران طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1399/07/30 معادل 5,768,587 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 54% افزایش داشته است.

«فایرا» با سرمایه ثبت شده 5,197,831 میلیون ریال طی عملکرد 7 ماهه سال مالی منتهی به 1399/12/30 مبلغ 35,418,799 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 73% رشد داشته است.

ارسال نظر

تازه ها