کد خبر 97307

شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان در دوره 12 ماهه منتهی به 1399/03/31 ضمن ثبت افزایش سرمایه 85% در این دوره به ازای هر سهم 1,207 ریال سود محقق کرده است.که نسبت به مشابه سال قبل 3% افت کرده است.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد؛ شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان در دوره 12 ماهه منتهی به 1399/03/31 ضمن ثبت افزایش سرمایه 85% در این دوره به ازای هر سهم 1,207 ریال سود محقق کرده است.که نسبت به مشابه سال قبل 3% افت کرده است

«کرمان» با سرمایه ثبت شده 1,110,300 میلیون ریال طی عملکرد 12 ماهه منتهی به 1399/03/31 مبلغ 1,339,663 میلیون ریال سود خالص محقق کرده کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 79% افزایش داشته داشته است.

 

ارسال نظر

تازه ها