کد خبر 97262

شرکت ملی کشت وصنعت ودامپروری پارس در دوره 9 ماهه منتهی به 1399/06/31 به ازای هر سهم 976 ریال سود محقق کرده است. که نسبت به مدت مشابه سال قبل 14% افت داشته است.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد؛ شرکت ملی کشت وصنعت ودامپروری پارس در دوره 9 ماهه منتهی به 1399/06/31 به ازای هر سهم 976 ریال سود محقق کرده است. که نسبت به مدت مشابه سال قبل 14% افت داشته است

«زپارس» با سرمایه ثبت شده 325,340 میلیون ریال طی عملکرد 9 ماهه منتهی به 1399/09/30 مبلغ 317,607 میلیون ریال سود محقق کرده است.

 

ارسال نظر

تازه ها