کد خبر 97245

شرکت بانک تجارت در دوره 6 ماهه منتهی به 1399/06/31 به ازای هر سهم 45 ریال سود محقق کرده است. این درحالیست که شرکت در مدت مشابه سال قبل به ازای هر سهم 45 ریال زیان شناسایی کرده بود.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد؛ شرکت بانک تجارت در دوره 6 ماهه منتهی به 1399/06/31 به ازای هر سهم 45 ریال سود محقق کرده است.  این درحالیست که شرکت در مدت مشابه سال قبل به ازای هر سهم 45 ریال زیان شناسایی کرده بود.

«وتجارت» با سرمایه ثبت شده 223,926,127 میلیون ریال طی عملکرد 6 ماهه منتهی به 1399/12/30 مبلغ 10,018,342 میلیون ریال سود محقق کرده است.

 

ارسال نظر

تازه ها