کد خبر 97151

شرکت توسعه صنایع بهشهر در دوره 6 ماهه منتهی به 1399/06/31 به ازای هر سهم 366 ریال سود محقق کرده است. که نسبت به مدت مشابه سال قبل 1,730% افزایش داشته است.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد؛شرکت توسعه صنایع بهشهر در دوره 6 ماهه منتهی به 1399/06/31 به ازای هر سهم 366 ریال سود محقق کرده است. که نسبت به مدت مشابه سال قبل 1,730% افزایش داشته است

 «وبشهر» با سرمایه ثبت شده 8,250,000 میلیون ریال طی عملکرد 6 ماهه منتهی به 1399/12/30 مبلغ 3,022,426 میلیون ریال سود محقق کرده است.

 

ارسال نظر

تازه ها