کد خبر 97132

بانک سرمایه در دوره 6 ماهه منتهی به 1399/06/31 به ازای هر سهم 9,480 ریال زیان شناسایی کرده است. که نسبت به مدت مشابه سال قبل 10% افت داشته است.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد؛  شرکت بانک سرمایه در دوره 6 ماهه منتهی به 1399/06/31 به ازای هر سهم 9,480 ریال زیان شناسایی کرده است. که نسبت به مدت مشابه سال قبل 10% افت داشته است

 «سمایه» با سرمایه ثبت شده 4,000,000 میلیون ریال طی عملکرد 6 ماهه منتهی به 1399/12/30 مبلغ 37,918,194 میلیون ریال زیان شناسایی کرده است.

ارسال نظر

تازه ها