کد خبر 97021

سودخالص چادرملو در نیمه نخست سال جاری با افزایش 62 درصدی برابر 4319 میلیارد تومان گزارش شد.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، چادرملو در نیمه نخست سال جاری با درامد عملیاتی 7435.2 میلیارد تومانی و بهای تما ده 286 میلیارد تومانی که به ترتیب افزایش 50 درصدی و 12 درصدی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته را نشان می دهد به سود ناخالص 4629.2 ملیارد تومان رسیده که 88 درصد از نیمه اول سال 98 بیشتر است. 

سود خالص در پایان دوره  ماهه 4319 میلیارد تومان و 62  درصد بیشتر از نیمه اول 98 بوده اما به دلیل افزایش 66 درصدی در سال جاریف سود خالص به ازای هر سهم افت 2 درصدی پیدا کرده و معادل 77.8 تومان گزارش شده است. 

 

ارسال نظر

تازه ها