کد خبر 96994

بیمه پاسارگاد عملکرد شش ماهه اول نخست سال جاری را با جهش قابل توجه در سودآوری منتشر کرد که بر اساس آن سود محقق شده برای هر سهم 103.4 تومان گزارش شده است.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، بپاس از جمله سهم های مورد توجه بازار از ابتدای شهریور بود که افزایش سرمایه 100 درصدی خود از مبلغ 510.3 میلیارد تومان به 1020.6 میلیارد تومان را به ثبت رساند.

صورت مالی دوره شش ماهه بپاس نشان میدهد مجموع درآمد حاصل از حق بیمه 921 میلیارد تومان (53 درصد بیشتر از مدت مشابه سال گذشته) و هزینه خسارت پرداختی 533.5 میلیارد تومان (8 درصد بیشتر از مدت مشابه سال گذشته) بوده است. 

با توجه به اینکه رشد درآمدی نسبت به خسارت پرداختی قابل توجه تر بوده و درآمد سرمایه گذاری از سایر منابع هم افزایش 223 درصدی داشته، سود خالص با جهش 802 درصدی از رقم 117 میلیارد تومان در نیمه اول 98 به 1055.2 میلیارد تومان در نیمه اول 99 رسیده است. 

بدین ترتیب سود خالص به ازای هر سهم از 11.5 تومان به 103.4 تومان ارتقا یافته است. 

ارسال نظر

تازه ها