کد خبر 96971

پتروشیمی فجر از پیشنهاد هیدت مدیره برای افزایش سرمایه 20 درصدی خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، پتروشیمی فجر با نماد «بفجر» از پیشنهاد افزایش سرمایه 40 درصدی از محل سود انباشته خبر داد و اطلاعیه به صورت زیر است:

با عنایت به ماده 3 دستورالعمل مراحل زمانی افزایش سرمایه شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار (مصوب 1395/07/17 هیئت مدیرة سازمان بورس و اوراق بهادار و اوراق بهادار) به پیوست گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه از مبلغ 6,500,000,000,000 ریال به مبلغ 9,000,000,000,000 ریال از محل سود انباشته به منظور اصلاح ساختارمالی و جلوگیری از خروج نقدینگی که در تاریخ 1399/06/03 به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده، ارائه می گردد.اظهارنظر بازرس قانونی نسبت به گزارش مذکور متعاقبا اطلاع رسانی می گردد.

بدیهی است انجام افزایش سرمایة یادشده منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی فوق العاده می باشد.

 

ارسال نظر

تازه ها