کد خبر 96901

«سپید» با سرمایه ثبت شده 1,005,000 میلیون ریال طی عملکرد 6 ماهه سال مالی منتهی به 1399/12/30 مبلغ 6,443,308 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه ماه قبل 28% رشد داشته است.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، شرکت سپید ماکیان طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1399/06/31 معادل 1,390,720 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه ماه قبل 10% افزایش داشته است.

«سپید» با سرمایه ثبت شده 1,005,000 میلیون ریال طی عملکرد 6 ماهه سال مالی منتهی به 1399/12/30 مبلغ 6,443,308 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه ماه قبل 28% رشد داشته است.

ارسال نظر

تازه ها