کد خبر 96779

شرکت تولیدی گرانیت بهسرام در دوره 6 ماهه منتهی به 1399/06/31 به ازای هر سهم 450 ریال زیان شناسایی کرده است. که نسبت به مدت مشابه سال قبل 116% افزایش زیان داشته است

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد؛ شرکت تولیدی گرانیت بهسرام در دوره 6 ماهه منتهی به 1399/06/31 به ازای هر سهم 450 ریال زیان شناسایی کرده است. که نسبت به مدت مشابه سال قبل 116% افزایش زیان داشته است

«کهرام» با سرمایه ثبت شده 75,000 میلیون ریال طی عملکرد 6 ماهه منتهی به 1399/12/30 مبلغ 33,751 میلیون ریال زیان شناسایی کرده است.

 

ارسال نظر

تازه ها