کد خبر 96770

شرکت کالسیمین مجمع خود را تشکیل داد و سهامداران با افزایش این شرکت از محل سود انباشته و اندوخته موافقت کردند.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد؛ مجمع عمومی به فوق العاده شرکت کالسیمین تشکیل شد و سهامداران با افزایش سرمایه این شرکت به میزان ۲۰۰ درصد موافقت کردند. 

افزایش سرمایه این شرکت به میزان ۱۶۲ درصد از محل سود انباشته و ۳۸ درصد نیز از محل اندوخته خواهد بود. 

انتهای خبر 

ارسال نظر

تازه ها