کد خبر 96752

گسترش سرمایه گذاری ایرانیان در صورت مالی 6 ماهه خود از افزایش درآمد عملیاتی نسبت به زمان مشابه در سال گذشته خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، شرکت گسترش سرمایه‌گذاری ایرانیان، در صورت مالی میان‌دوره‌ای 6 ماهه منتهی به 31 شهریور 99 به درآمد عملیاتی 144.7 میلیارد تومانی که 571 درصد بیشتر از مدت مشابه سال گذشته بوده، رسیده است. در کل سال مالی منتهی به اسفند 98 درآمد عملیاتی گسترش سرمایه‌گذاری ایرانیان 59.2 میلیارد تومان بوده است؛ با این حساب درآمد نیمه نخست سال جاری 145 درصد بیشتر از کل سال مالی 98 بوده است. 

وگستر در سال مالی منتهی به اسفند 98 سود خالص 56.4 میلیارد تومانی به دست آورده بود. در دوره شش ماهه نخست امسال به سود خالص 141.8 میلیارد تومانی رسید که 640 درصد بیشتر از مدت مشابه سال گذشته و 151 درصد بیشتر از کل سال مالی 98 سود به دست آورده است. بدین ترتیب سودخالص وگستر به ازای هر سهم در دوره شش ماهه اول برابر با 354.6 تومان بوده است. 

وگستر در دوره شش ماهه از محل واگذاری 234.8 میلیارد تومان سهام به سود 142.5 میلیارد تومانی رسیده است. بیشترین سود وگستر از محل فروش خساپا برابر با 102.8 میلیارد تومان حاصل شده است.

 

ارسال نظر

تازه ها