کد خبر 96639

شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی در دوره 12 ماهه منتهی به 1399/03/31 به ازای هر سهم 2,742 ریال سود محقق کرده است. که نسبت به مشابه سال قبل 137% افزایش داشته است

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد؛  شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی در دوره 12 ماهه منتهی به 1399/03/31 به ازای هر سهم 2,742 ریال سود محقق کرده است. که نسبت به مشابه سال قبل 137% افزایش داشته است

 «شستا» با سرمایه ثبت شده 80,000,000 میلیون ریال طی عملکرد 12 ماهه منتهی به 1399/03/31 مبلغ 192,825,943 میلیون ریال سود خالص محقق کرده کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 137% افزایش داشته داشته است.

 

ارسال نظر

تازه ها