کد خبر 96589

داروسازی سبحان زمان پذیره نویسی عمومی را با اعلام شماره حساب و تاریخ اعلام کرد.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، داروسازی سبحان برای افزایش سرمایه اعمال شده زمان پذیره نیوسی عمومی را اعلام کرد.

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه با شماره مجوز DPM-IOP-98A-109 مورخ 1398/11/20و بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده 1399/02/02 با توجه به افزایش سرمایهُ شرکت از مبلغ 1,030,000 میلیون ریال به‌مبلغ 1,330,000 میلیون ریال  ، تعداد 294,209,466 سهم با توجه به حق تقدم استفاده شده توسط سهامداران فعلی، و با عنایت به انقضای مهلت استفاده از حق تقدم مذکور برای تحقق افزایش سرمایه بدین وسیله تعداد 5,790,534 سهم 1000 ریالی برای پذیره نویسی عمومی عرضه میگردد.

مهلت پذیره نویسی عمومی از تاریخ 1399/07/16 لغایت تاریخ 1399/08/15  و شماره حسابهای زیر جهت واریز وجوه تعیین شده  ست.

 

 
شماره حساب بانک شعبه  
139-13-19843300-11 سینا فاطمی  
 
 

 

ارسال نظر

تازه ها