کد خبر 96570

حسابرس ها در اطلاعیه ای افزایش سرمایه «دشیمی» را تائید کردند.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، با عنایت به ماده 3 دستورالعمل مراحل زمانی افزایش سرمایه شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار (مصوب 1395/07/17 هیئت مدیرة سازمان بورس و اوراق بهادار) بهپیوست اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی (مؤسسه حسابرسی موسسه حسابرسی رایمند و همکاران ) نسبت به گزارش توجیهی افزایش سرمایة مورخ 1399/06/24 هیئت مدیرة شرکت مبنی بر لزوم افزایش سرمایه از مبلغ 255,000,000,000 ریال به مبلغ 455,000,000,000 ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی به منظور اصلاح و بهبود ساختار مالی و تامین مالی سرمایه در گردش ارائه می گردد.

بدیهی است انجام افزایش سرمایة یادشده منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی فوق العاده می باشد و در این خصوص اطلاع رسانی لازم صورت خواهد گرفت.

 

ارسال نظر

تازه ها