کد خبر 96540

ایران خودرو دیزل در یک افشای اطلاعاتی از بستن یک قرارداد مهم با شهرداری تهران خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، ایران خودرو دیزل با نماد «خاور» در یک افشای اطلاعاتی از بستن یک قرارداد مهم از فروش 250 دستگاه اتوبوس و مینی بوس شهری با شهرداری تهران خبر داد.

 

  • موضوع قرارداد
فروش جمعا 250 دستگاه اتوبوس درون شهری دیزلی ، اتوبوس درون شهری گاز سوز و مینی بوس آرین دیزلی  
  • تاریخ انعقاد قرارداد
1399/07/09  
  • طرف قرارداد
شهرداری تهران (شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه)  
  • مبلغ قرارداد
4,799,850 میلیون ریال  
  • نحوه تسویه
طی 5 مرحله : 8.5درصد همزمان با ابلاغ قرارداد به عنوان پیش پرداخت - 41.5 درصد طی 4 ماه بعد مطابق انجام تعهدات ماهیانه فروشنده پرداخت و 50 درصد الباقی ثمن قرارداد در زمان خاتمه و انجام کل تعهدات فروشنده پرداخت خواهد شد.  
  • شرح جزئیات قرارداد
تحویل خودروها تدریجا طی مدت 5 ماه صورت می پذیرد. ضمنا درآمد ناشی از قرارداد متناسب با بهای تمام شده و در سال مالی 1399 شناسایی می گردد.  
  • تاریخ مؤثر اجرای قرارداد
1399/07/09

 

ارسال نظر

تازه ها