کد خبر 96234

شرکت صنایع ریخته گری ایران با سرمایه ثبت شده 1,562,183 میلیون ریال طی عملکرد 6 ماهه سال مالی منتهی به 1399/12/30 مبلغ 413,928 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 185% رشد داشته است.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد؛  شرکت صنایع ریخته گری ایران طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1399/06/31 معادل 114,025 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 297% افزایش داشته است.

«خریخت» با سرمایه ثبت شده 1,562,183 میلیون ریال طی عملکرد 6 ماهه سال مالی منتهی به 1399/12/30 مبلغ 413,928 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 185% رشد داشته است.

ارسال نظر

تازه ها