کد خبر 96222

شرکت گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند طی عملکرد 9 ماهه سال مالی منتهی به 1399/09/30 از محل سود سهام محقق شده 428,822 میلیون ریال درآمد داشته که نسب به مدت مشابه سال قبل 233% افزایش داشته داشته است.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، شرکت گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند(سرمایه گذاری آتیه دماوند) طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1399/06/31 از محل واگذاری سهام 379,668 میلیون ریال درآمد داشته  که نسبت به عملکرد 1 ماهه مشابه سال قبل 86% افزایش داشته داشته است

واتی با سرمایه ثبت شده 4,500,000 میلیون ریال طی عملکرد 9 ماهه سال مالی منتهی به 1399/09/30 از محل سود سهام محقق شده 428,822 میلیون ریال درآمد داشته که نسب به مدت مشابه سال قبل 233% افزایش داشته داشته است

 

ارسال نظر

تازه ها