کد خبر 96169

شرکت رادیاتور ایران با سرمایه ثبت شده 300,000 میلیون ریال طی عملکرد 6 ماهه سال مالی منتهی به 1399/12/30 مبلغ 2,145,741 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 54% رشد داشته است.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، شرکت رادیاتور ایران طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1399/06/31 معادل 63 میلیارد تومان از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 95% افزایش داشته است.

فروش داخلی 97.6% و فروش صادراتی  2.42% از کل فروش این ماه بوده است. 

«ختور» با سرمایه ثبت شده 300,000 میلیون ریال طی عملکرد 6 ماهه سال مالی منتهی به 1399/12/30 مبلغ 214 میلیارد تومان درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 54% رشد داشته است.

فروش داخلی 92.9% و فروش صادراتی 7.1% از کل فروش این دوره بوده است. 

 

ارسال نظر

تازه ها