کد خبر 96143

شرکت کشتیرانی دریای خزر با سرمایه ثبت شده 1,080,000 میلیون ریال طی عملکرد 6 ماهه سال مالی منتهی به 1399/12/30 مبلغ 1,927,487 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 30% رشد داشته است.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، شرکت کشتیرانی دریای خزر طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1399/06/31 معادل 364,410 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 56% افزایش داشته است.

«حخزر» با سرمایه ثبت شده 1,080,000 میلیون ریال طی عملکرد 6 ماهه سال مالی منتهی به 1399/12/30 مبلغ 1,927,487 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 30% رشد داشته است.

 

ارسال نظر

تازه ها